Hastane Lojistiği

Türkiye’nin uluslararası GDP sertifikasına sahip sağlık Lojistiği organizasyonu
Hastane lojistik süreçlerinin optimal planlanması ve yönetimi, hastanelerin asli işi olan tedavi hizmetlerine odaklanmasını sağlar.
Yapılan araştırmalara göre hastanelerde tedavi hizmetleriyle ilgili kişiler zamanlarının %25’ini lojistik süreçlerdeki aksamaları çözmek için harcamaktadır. NHL, özel ve kamu hastanelerine satınalma sürecinden itibaren hastaya uygulama ve faturalamaya kadar tüm süreçleri kapsayan bir malzeme planlama ve yönetimi hizmeti sunmaktadır. Multiuser bir satınalma ve lojistik yönetimi sayesinde ortaya çıkan sinerji paydaşların hepsine verimlilik, maliyet ve hız avantajı sağlamaktadır.
  • Malzeme ihtiyaç planlaması
  • Satınalma süreçlerinin merkezi yönetimi
  • Hastanelere ürün dağıtımının ihtiyaç planlaması ve dağıtım yönetimi
  • Ana depo ve şube hastanelerin envanter seviyesinin optimal yönetimi
  • Entegre yazılım sayesinde hastanelere otomatik ürün besleme
  • Hastaneler arası ürün transferlerinin planlanması ve yönetimi
  • Ameliyat setlerinin oluşturulması ve zamanında hastaneye teslimi
  • Hastane içi ve katlar arası ürün dağıtımı
  • İade malzemelerin yönetimi
  • Online performans ve KPI takibi ve raporlama