Entegre Yönetim Sistemleri
Türkiye’nin uluslararası GDP sertifikasına sahip sağlık Lojistiği organizasyonu

NHL A.Ş. olarak; faaliyetlerimizi sahip olduğumuz ilke ve değerlerimiz doğrultusunda yürütebilmek için oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket ederek; müşteri, paydaş ve çalışanlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefliyoruz. Bunun için tüm hizmet süreçlerimiz sırasında;


 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,

 • Ürünlerin saklama koşullarına uygun bir şekilde depolanmasını sağlamayı,

 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,

 • Müşteri odaklı beklentilerin karşılanması ve mükemmellik prensiplerini uygulamayı,

 • Bütün bölümlerimize ortak kalite bakış açısını benimsetmeyi,

 • Müşterilerimize ve rakiplerimize haksız rekabet yapılmaması ve etik değerlerin korunması,

 • Alınan tedbirler ile çalışan ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinde devamlılığının sağlanmasını ve sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,

 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

 • Risk ve fırsatları ve çevre boyutlarını belirlerken yaşam döngüsü bakış açısıyla hareket ederek doğal çevrenin korunmasını sağlamayı,

 • Atıkların azaltılarak ve kaynağında toplanarak geri dönüşüm oranın arttırılmasını,

 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,

 • Daha yaşanılır bir çevre için çevreci kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,

 • Teknolojik gelişmelerin takip edilerek güncelliğin sağlanmasını,

 • Riskleri ve acil durumları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,

amaç edinerek ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standart gerekliliklerini tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizin katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamayı taahhüt ediyoruz.